Logo Fda

FDA (Firmalar Arası Data Aktarımı) modülü LogoConnect uygulaması ile entegre olarak çalışan bir uygulamadır.

 

FDA sayesinde;

 

Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini,

 

Grup şirketleri arasında veri aktarımlarını,

 

Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye...) gerçekleştirebilirsiniz.

 

FDA ile aktarabileceğiniz kayıtlar şunlardır:

 

Transfer Edilecek Kayıtlar ve Fişler

 

Cari Hesap Kartları

 

Malzeme (Sınıfı) Kartları

 

Fiyat Kartları

 

Malzeme Fişleri

 

Sipariş

 

İrsaliye

 

Fatura

 

Muhasebe Fişleri