Logo E-Defter

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...

 

LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

 

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

 

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için; Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması, Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi, Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmesi, Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi, Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.