Geliştirme ve Entegrasyon

Ön analiz sonucunda işletmelerin ortaya çıkan ihtiyaçları doğrudan uygulama-yazılım geliştirme kapsamında yapılmaktadır.

Uygulama-yazılım geliştirme dışında kalan ihtiyaçları ise entegrasyon projeleri dahilde son yazılım teknolojileri kullanarak çözümlenir. İşletmelerin veritabanı, uygulama geliştirme araçları, uygulama yazılımları, eğitim ve projelendirme konularında sistem entegrasyonu hizmetlerini bir bütün olarak verir.