Logo İnsan Kaynakları

Günümüz iş dünyasının değişen dinamikleriyle birlikte, rekabette ayırt edici özellikler de şekil değiştirmektedir. İşletmelerin rekabet edebilmesi için finansal yapılarını güçlendirmenin yanında, teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeleri ve iş dünyasının bu değişen dinamiklerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Gelinen noktada, direkt insana odaklanan yaklaşımlar önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş, bu da İnsan Kaynaklarına bakışı değiştirmiştir. Kurumsal misyon ve hedefleri benimsemiş, iyi eğitim düzeyine sahip, konusunda uzman kişilerin, firmalarının başarı grafiğini yükseltmedeki ve firmalarını ileriye götürmedeki belirleyici rolü de göz önüne alındığında iş süreçlerinde İnsan Kaynakları'nın kritik önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

 

LOGO'nun j-guar İK ürünü, insan kaynakları süreçlerini etkin bir şekilde yönetme olanağı sunarken verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar!

 

Günümüzün rekabet ortamında; İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonlarının gerçekleştirilmesi şirketlere rekabet üstünlüğü sağlarken, önemli bir verimlilik artışı getirmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek hedefiyle LOGO tarafından geliştirilen j-guar İK, kapsamlı ürün özellikleri ve kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile ihtiyaç duyulan bu optimizasyonu sağlayarak İnsan Kaynakları departmanının iş yükünü hafifletir, işletmenin insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve sunduğu çeşitli analizler ile yöneticilere alacakları stratejik kararlarda yön gösterir.

 

Neden j-guar İK?

 

İhtiyaç duyulan bilgiye gerekli zamanda hemen ulaşabilmek işletmeler için her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve bu durum da teknolojik gelişmelerle paralel olarak yazılım uygulamalarının yavaş yavaş web ortamına kaymasına sebep olmaktadır. Böylelikle çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgiye internet erişimi olan her yerden ulaşabilmekte ve işlemlerini mekan bağımsız olarak rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

 

j-guar İK, herhangi bir web tarayıcı aracılığıyla her an her yerden kolayca erişim imkanı sunar!

 

j-guar İK, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olurken j-guar ürününün tüm modülleriyle de entegre olarak çalışabilme olanağı sunar. Yerel gereksinimlere ve mevzuata uyumlu olmasıyla da işletmelere ihtiyaçları olan çözümü sunmaktadır. Ayrıca hızlı implementasyon süreci, değişime hızlı yanıt vermesi ve uyum göstermesi, düşük IT yatırımı gerektirmesi, esnek mimari ve kolay kullanım özelliğiyle eğitim ve destek için minimum zaman gerektirmesi, merkezi yönetim olanağı sunması ve zengin entegrasyon araçları ile teknoloji kullanımını olanaklı kılması j-guar İK ürününü öne çıkarmaktadır.